dimecres, 13 de març del 2019

MANIFEST SCIENTIFIC GASTRONOMY BARCELONA 2019

Els experts reclamen en un manifest el reconeixement de la Gastronomia Científica com una nova disciplina de coneixement


El Science & Cooking World Congress Barcelona 2019 celebrat a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, els dies 4, 5 i 6 de març, ha finalitzat les seves sessions amb la divulgació d’un manifest on professors, xefs, investigadors, comunicadors i altres experts del món gastronòmic afirmen que "la ciència és fonamental per generar nou coneixement i la ciència, aplicada a la cuina, afavoreix la innovació culinària". En el manifest també reclamen que "la Gastronomia Científica, entesa com a ciència culinària i gastronòmica, ha de ser considerada una disciplina nova i independent, amb els seus propis paradigmes, però que es relacioni amb altres ciències de manera constructiva". 

El manifest Scientific Gastronomy Bacelona 2019, que consta de 10 punts, també constata que "la formació superior professional o universitària ha d’incorporar nous coneixements culinaris basats en l’evidència científica en els programes i activitats vinculats a la cuina". Per aconseguir-ho, segons s’indica al manifest, les "administracions han d'incorporar aquesta nova realitat en la planificació dels programes de formació, d'investigació i de promoció de la innovació, amb total equivalència amb la resta d'àmbits o àrees de coneixement reconegudes". 

Els promotors del manifest acorden treballar conjuntament i cooperativament perquè aquesta nova disciplina, la Gastronomia Científica, sigui promoguda i difosa a través de tot tipus d'activitats. També, per tal de dur a terme un seguiment periòdic de l'evolució d'aquests objectius, s'acorda crear un congrés de "Science and Cooking" periòdic i un òrgan de seguiment que actuï com a observatori permanent denominat, Barcelona Observatory on Science and Cooking.El congrés Science & Cooking World Congress Barcelona 2019 ha reunit als principals actors internacionals que en els darrers 25 anys han tingut a les seves mans la conceptualització de la cuina i la gastronomia com a ciència i han acostat a xefs, comunicadors especialitzats, professionals i empresaris, professors i investigadors de tot el món al voltant del coneixement i el progrés de la cuina. El congrés ha tingut com a ponents a experts de reconegut prestigi internacional com Hervé This, Harold McGee, Davide Cassi, Dave Weitz o Michael Brenner i xefs de la talla de Joan Roca, Ferran Adrià, Nandu Jubany o Sergio Torres, entre molts d'altres, i un munt d'investigadors i professors universitaris.

Els 10 punts

1. La cuina és una activitat essencial per als humans, que el distingeix dels altres animals i que és necessària per a tots els aspectes de la seva alimentació i benestar.

2. La cuina, per la seva pròpia naturalesa, evoluciona contínuament per adaptar-se als canvis socials, econòmics, ètics i d'estil de vida.

3. La ciència és fonamental per generar nou coneixement i la ciència, aplicada a la cuina, afavoreix la innovació culinària.

4. El propòsit de la cuina és modificar els aliments perquè siguin més adequats per a l'home: "bons per menjar", "bons per pensar" i "bons per a la salut".

5. Aquests conceptes de "bo" no es poden reduir a la interpretació de conceptes aïllats, presents en altres ciències. Cada vegada és més necessària una visió pròpia nascuda d'una mirada holística de tot el relacionat amb la cuina.

6. La formació superior professional o universitària ha d’incorporar nous coneixements culinaris basats en l’evidència científica en els programes i activitats vinculats a la cuina.

7. Per tot això, la Gastronomia Científica, entesa com a ciència culinària i gastronòmica, ha de ser considerada una disciplina nova i independent, amb els seus propis paradigmes, però que es relacioni amb altres ciències de manera constructiva.

8. Les administracions han d'incorporar aquesta nova realitat en la planificació dels programes de formació, d'investigació i de promoció de la innovació, amb total equivalència amb la resta d'àmbits o àrees de coneixement reconegudes.

9. La innovació culinària dins l'àmbit professional i la creació de doctorats específics en l'àmbit de l'educació superior han de ser potenciades com a finalitats d'aquest procés de normalització.

10. La Gastronomia Científica propugna els 17 objectius de desenvolupament sostenible proposats per Nacions Unides, especialment els valors globals de sostenibilitat, responsabilitat social i humanitat. Per tot això anteriorment indicat, els promotors del present manifest acordem treballar conjuntament.